Projecten

Tentoonstelling Jan Segers

De Veldhovense dorpsschilder Jan Segers (1919-1986) vervaardigde in zijn vrije tijd olieverfschilderijen. Eén van zijn geliefkoosde onderwerpen was het vastleggen van dorpsbeelden uit het verleden. Ruim 40 olieverfschilderijen met Veldhovense dorpszichten uit de 19e en 20e eeuw van zijn hand zijn bewaard gebleven en ……​ (lees meer)

Tentoonstelling Oorlogsherinneringen '40-'45

In het weekend 14 september 2014 organiseerden we met medewerking van Rob Hopmans in dorpshuis D’n Bond de tentoonstelling ‘Oorlogsherinneringen ’40 – ‘45’. Daarnaast waren er lezingen van Ton Herbrink, Jack Schellekens, Cees van der Leeuw en Frits Janssen waarin de verschillende aspecten van de oorlog werden belicht. Ruim 1200 bezoekers kwamen in D’n Bond kijken en luisteren​.

Veldhoven-Dorp in oorlogstijd

Veldhoven-Dorp in oorlogstijd
Tijdens de tentoonstelling werd het boek ‘Veldhoven-Dorp in Oorlogstijd’ gepresenteerd. Het boek was snel uitverkocht. In juni 2020 verschijnt een herziene uitgave: zie onder Actualiteiten.

De molengeschiedenis van Veldhoven-Dorp

Op 7 november 2015 verscheen het boek ‘De molengeschiedenis van Veldhoven-Dorp’. De molen is waarschijnlijk geschetst door de befaamde Brabantse kunstschilder Vincent van Gogh. Het boek beschrijft de geschiedenis van de molen die in 1811 door Mathijs Swane in de Veldhovense Kerkakkers werd gebouwd op de locatie waar nu Kapteijnlaan 34 staat. De molen was geen lang leven beschoren. Op 3 juni 1922 werd hij door de bliksem getroffen en brandde volledig af. De toenmalige molenaar, Louis van Grootel, bouwde de molen niet opnieuw op maar richtte naast zijn woonhuis in de Rapportstraat een graanmaalderij op.
Het boek is nog verkrijgbaar via veldhovendorp@gmail.com.

Tentoonstelling Veldhovense kunst

Bij de presentatie van het boek ‘De Molengeschiedenis van Veldhoven’ werd op 7 en 8 november 2015 in dorpshuis D’n Bond de tentoonstelling ‘Veldhovense Kunst’ georganiseerd met de werken van drie Veldhovense kunstenaars:
Schilderijen van Veldhovenaar Wil Dekkers.
Draagbare kunst ontworpen door de in Veldhoven geboren Wilma van den Hurk.
Beeldhouwwerken van de in Meerveldhoven geboren Corry Ras-Van Rooij.

 

Expositie bibliotheek

In de Veldhovense bibliotheek aan het Meiveld werd in het voorjaar van 2016 een stand ingericht waarin de Stichting Veldhoven-Dorp HB haar activiteiten in beeld bracht. Er was veel aandacht voor Veldhovense dorpsbeelden. Bovendien werden er films uit de oude doos getoond

De H.Caeciliakerk van Veldhoven-Dorp

Op 13 november 2016 sloot de H. Caeciliakerk in Veldhoven-Dorp haar deuren voor de wekelijkse eucharistievieringen. Om 800 jaar parochieleven waardig af te sluiten is bij die gelegenheid het boek ‘De H. Caeciliakerk van Veldhoven-Dorp’ verschenen. Het boek is een evenwichtige combinatie van geschiedschrijving, persoonlijke herinneringen van parochianen en leuke anekdotes. Het boek is nog verkrijgbaar via veldhovendorp@gmail.com.

Tentoonstelling H. Caeciliakerk

Na de sluiting van de H. Caeciliakerk werd in de kerk een tentoonstelling ingericht die veel bezoekers trok. Met behulp van foto’s en de kerkschatten van de H. Caeciliakerk werd haar geschiedenis in beeld gebracht.

Meester Rijken

Meester Rijken is bij de oudere Veldhovenaren een begrip: de dorpsonderwijzer die een zwak had voor geschiedenis, archeologie en de natuur. Vijftig jaar lang, van 1880 tot 1930, heeft hij in Veldhoven voor de klas gestaan en heeft hij op allerlei manieren een belangrijke rol gespeeld in het Veldhovense dorpsleven
In mei 1941 begon hij op 79-jarige leeftijd met het uitwerken van zijn aantekeningen over de geschiedenis van Veldhoven. Hij doopte zijn werk als ‘Beschrijving van Velhoven’. Zijn gezondheid liet hem echter in de steek waardoor hij zijn geschiedbeschrijving over Veldhoven-Dorp niet kon voltooien. Op 4 januari 1942 overleed hij.
75 Jaar na zijn overlijden werd het hoog tijd om zijn onvoltooide werk af te maken. De Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken nam die taak graag op zich genomen en legde zijn ‘Beschrijving van Veldhoven’ vast in ‘Het veldhoven-Dorp van meester Rijken’. De Stichting heeft het werk van meester Rijken zoveel mogelijk intact gelaten. Enerzijds omdat het zeer lezenswaardig is, anderzijds om de grondlegger van de Veldhovense geschiedschrijving alle eer aan te doen die hem toekomt.
Bij de presentatie van het boek in D’n Bond op 22 november 2017 hield Jos Bazelmans een lezing over de archeologische vondsten in Veldhoven-Dorp en de rol van meester Rijken daarin.

Het boek is (helaas!)  uitverkocht.

Liefde anders niet

Veldhovenaar Toon Roosen schrijft al 30 jaar gedichten en laat zich daarbij inspireren door dagelijkse beslommeringen en emoties die wij allemaal ervaren. Liefde, vriendschap, weemoed, verdriet, afscheid, dankbaarheid, blijdschap, verwondering, troost, machteloosheid, ontzag voor de natuur, zijn poëzie is er geheel van doordrongen. Iedereen zal zich in zijn gedichten herkennen. Daarbij weet Toon het zo te brengen dat zijn pennenvruchten je bovendien aansporen tot een persoonlijke interpretatie.
De Stichting verzamelde 50 van zijn gedichten in de bundel “Liefde Anders Niet”, die in februari 2018 verscheen. 

De bundel is uitverkocht.

Jaarboek Veldhoven-Dorp 2018

n 2018 besloot de Stichting om te beginnen aan een serie jaarboeken, waarin uiteenlopende onderwerpen worden opgenomen: historie, archeologie, verhalen, anekdoters, foto’s, verenigingen, bedrijfsleven, oude volksgebruiken etc. Het eerste jaarboek werd een groot succes. Het werd een bundeling van 24 bijdragen waarvan er een aantal door dorpsgenoten werden aangeleverd.
Het jaarboek werd op 24 november gepresenteerd in de Rood-Wit kantine. Fokko Kortlang hield daarbij een lezing over de opgravingen in de Huysackers. Sjef van de  Velden vermaakte het publiek met een terugblik op het Veldhovense weversbestaan en de betekenis van de Gender. Met behulp van accordenonist Ad Hoeks en Zingen Maakt Jong werd het de avond afgesloten met het voorheen welbekende Genderlied.
Het jaarboek 2018 is uitverkocht, maar het jaarboek 2019 staat al op de rollen.

Bouwhistorisch onderzoek Notarishuis (Dorpstraat 25)

In 2018 heeft er op verzoek van de Stichting Veldhoven-Dorp HB en in samenwerking met deze Stichting een bouwhistorisch onderzoek plaatsgevonden in het Notarishuis. De kern van het huis bleek veel ouder te zijn dan we tot dan toe hadden gedacht Het is niet gebouwd in de 17e eeuw, maar al in 1438. Het volledige rapport van het onderzoek met veel interessante gegevens is op deze website te vinden: ‘documentatie’, ‘bouwhistorisch onderzoek notarishuis’.

Veldhovens oudste huis, het Notarishuis

Zondag 24 februari 2019 hebben we in D’n Bond het fotoboek ‘Veldhovens oudste huis, het Notarishuis’ gepresenteerd. De presentatie werd ingeleid met een lezing van John van Lierop en Dick Zweers over het Brabants erfgoed en over het bouwhistorisch onderzoek van het Notarishuis. Het eerste exemplaar van het boek werd uitgereikt aan burgemeester Marcel Delhez.

Het boek beschrijft de geschiedenis van Veldhovens oudste huis en haar bewoners. In de loop der eeuwen heeft dit huis uit 1438 diverse gedaantewisselingen ondergaan, waarbij
de oude bouwsubstantie in tact is gebleven. Op basis van het bouwhistorisch onderzoek en van zijn kennis van de Brabantse bouwgeschiedenis heeft bouwhistoricus Dick Zweers enkele tekeningen gemaakt van de vermoedelijke verschijningsvorm van het oorspronkelijke huis uit 1438 en van het huis zoals dat er vóór de verbouwing van 1882 stond. Een opvallend gegeven is dat er in 1438 al een huis is gebouwd met dragende muren. We kennen zulke stenen huizen vooral uit steden als ’s-Hertogenbosch, Antwerpen, Maaseik, Hasselt en Turnhout, maar nauwelijks op het platteland in het zuiden van Nederland.

De huidige eclectische stijl van het huis stamt uit 1882 en is onder notaris Frans de Wit gerealiseerd.

Het boek is inmiddels uitverkocht.

Veldhoven 75 jaar vrij

Op 18 september 1944 trokken Engelse troepen via een smalle corridor Veldhoven en omgeving binnen. In 2019 hebben we 75 vrijheid gevierd met een uitgebreid activiteitenprogramma voor alle Veldhovenaren. Met onder andere een herdenking, tentoonstellingen, lezingen, toneel, film en muzikale en theaterevenementen rondom de bevrijding, activiteiten voor het basis- en middelbaar onderwijs en exposities in de Verdieping en ’t Oude Slot. Dit programma werd gerealiseerd dankzij een nauw samenwerkingsverband van vele Veldhovense geledingen waarvan ook onze Stichting deel uitmaakte. De tentoonstelling in ’t Oude Slot is verlengd tot 11 april 2020.

Tentoonstelling "Veldhoven 75 jaar vrij"

Op 14 en 15 september 2019 organiseerde Dahliaverenging Flora in het verenigingslokaal aan de Heerseweg haar jaarlijkse bloemenshow, die als  thema had ‘Veldhoven 75 jaar vrij’. Op verzoek van de vereniging hebben we de tentoonstelling verrijkt met attributen en foto’s uit de oorlog en van de bevrijding.

Jaarboek 2019

Bij de viering van 100 jaar dorpshuis D’n Bond hebben we op 17 november jl. het Jaarboek 2019 gepresenteerd. Aan onze hoffotograaf Henk Peters werd het eerste exemplaar uitgereikt. Veldhovenaar Ad Welten zorgde met het voordragen van enkele Veldhovense anekdotes voor de vrolijke noot. Dankzij de medewerking van velen is het Jaarboek 2019 een succes geworden. Vanuit allerlei invalshoeken wordt daarin het Veldhovense leven in woord en beeld gebracht. We zijn iedereen zeer erkentelijk voor haar of zijn bijdrage. Inmiddels is het jaarboek uitverkocht.

Andere initiatieven

Naast de diverse projecten zijn we allerlei andere initiatieven aan het ontwikkelen. We zij bezig met een verzameling aan te leggen van foto’s en films van en over Veldhoven-Dorp: foto’s van oude huizen, straatbeelden, schoolfoto’s, films van bruiloften en evenementen. Daarnaast verzamelen we volksverhalen uit Veldhoven-Dorp, leggen een databank aan met biografieën van Veldhovenaren, digitaliseren het kerkarchief van de oude Caeciliaparochie, verzamelen krantenknipsels over gebeurtenissen in Veldhoven-Dorp en hebben we een begin gemaakt met een verzameling bidprentjes van Veldhovenaren etc. etc. Hebt u interessant materiaal voor ons of wilt u ons helpen bij onze initiatieven: neem a.u.b. contact op. Uitgeleende spullen krijgt u uiteraard weer terug.