Over ons

Namens Stichting "Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken"

Op 1 mei 2013 startten we in Veldhoven-Dorp het Comité Méér Veldhoven met als doel het vastleggen, het exposeren en publiceren van de geschiedenis van Veldhoven-Dorp in brede zin, met o.a. aandacht voor historische gebeurtenissen, gebouwen, culturele activiteiten, verenigingen en bekende Veldhovenaren. Na twee successen, de Jan Segers tentoonstelling in 2013 en het project over de Tweede wereldoorlog in Veldhoven-Dorp in 2014, besloten we het comité een officiëler tintje te geven door een stichting in het leven te roepen. Dat is gebeurd op 18 november 2014 onder de naam Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken, afgekort de Stichting VDHB.

Waar doen we het voor

Sinds de vereniging van de dorpen Veldhoven, Zeelst, Meerveldhoven en Oerle tot de gemeente Veldhoven in 1921, heeft de eigen identiteit van het oude dorp Veldhoven aan waarde ingeboet.
De Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken streeft ernaar die eigen identiteit van Veldhoven-Dorp meer onder de aandacht te brengen en het Veltefse zelfbewustzijn te versterken.

Een paar keer per jaar verschijnt een digitale nieuwsbrief, waarin we belangstellenden op de hoogte houden van onze activiteiten. Als u in onze nieuwsbrieven geïnteresseerd bent, kunt u zich aanmelden via veldhovendorp@gmail.com

Werkgebied

Nadruk ligt volledig op het dorp Veldhoven

Toen we in 2013 onze eerste plannen bedachten, hadden we nog het idee om ons te richten op de oude gemeente Veldhoven-Meerveldhoven, die in 1921 met Zeelst en Oerle verenigd werd tot de gemeente Veldhoven.

De naam ‘Comité Méér Veldhoven’ omvatte perfect onze bedoelingen: meer aandacht voor Veldhoven en Meerveldhoven. Onmiddellijk na de Jan Segers Tentoonstelling leek het ons toch beter om ons alleen op Veldhoven-Dorp te concentreren. De enorme waardering die we voor onze aanpak ondervonden, gaf ons de overtuiging dat er in Veldhoven-Dorp een geweldige interesse was voor het verleden van het echte Veldhoven en dat er meer dan voldoende ruimte zou zijn om ook andere initiatieven te doen slagen.

Ons tweede project ‘Veldhoven-Dorp in Oorlogstijd’ leverde al meteen het bewijs dat we op de goede weg zitten. We zullen onze aandacht dan ook volledig richten op het dorp Veldhoven.

Bestuur en actieve leden

Ook u kunt een bijdrage leveren door uw betrokkenheid te tonen

Het dagelijks bestuur van de Stichting, bestaande uit drie personen, coördineert de activiteiten van de Stichting. Een tiental vrijwilligers is in de weer om de geplande activiteiten ten uitvoer te brengen. Wij streven er echter naar de Stichting uit te laten groeien tot een initiatief dat breed gedragen wordt en dat in het Veldhovense dorpsleven verankerd wordt. We zouden heel graag veel mensen bij onze projecten betrekken zodat het ook echt in de Veldhovense gemeenschap gaat leven. Die medewerking kan uit van alles en nog wat bestaan en hoeft geen dagvullend programma te zijn.

U kunt zich bijvoorbeeld richten op het verzamelen van dorpsfoto’s, schoolfoto’s of bidprentjes die betrekking hebben op Veldhoven-Dorp. Of op zoek gaan naar filmpjes over gebeurtenissen in Veldhoven-Dorp. Of krantenknipsels verzamelen, of mensen interviewen, of verhaaltjes schrijven over Veldhoven-Dorp. Of een fietsroute of wandelroute uitzetten. Of een tentoonstelling mee inrichten, of wat u ook maar leuk vindt om te doen.

Laat het ons weten als u er zin in hebt. Het spreekwoord zegt: vele handen maken licht werk en spreekwoorden liegen zelden.

Vrienden van de stichting VDHB

Zonder uw steun wordt het moeilijk om onze activiteiten te ontplooien

Onze eerste projecten hebben in Veldhoven-Dorp veel sympathie opgewekt. Veel mensen en bedrijven dragen onze initiatieven een warm hart toe en willen ons graag financieel ondersteunen. Het spreekt vanzelf dat we dat zeer waarderen. Ons nobele streven is om tentoonstellingen, lezingen, beurzen e.d. gratis toegankelijk te houden en dat is tot nu toe gelukt. Daarnaast willen we boeken en andere uitgaven zo goedkoop mogelijk houden opdat een groot publiek ervan kan profiteren.

Spreken onze initiatieven u aan en vindt u dat we goed bezig zijn, word dan lid van Vrienden van de Stichting VDHB door een bedrag te doneren. Ieder bedrag is welkom. Het rekeningnummer van de Stichting is: NL80 RBRB 0916 1772 70 t.n.v. De stichting Veldhoven-Dorp HB, Veldhoven

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

De Stichting “Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken”