De oude pastorie

De Oude Pastorie op Dorpstraat 95 is één van de oudste gebouwen van Veldhoven. Tot 1899 was de het de woning van de Veldhovense pastoor. De pastorie werd gebouwd in 1778 door de witheren van Postel, die tot 1826 de zielzorg voor de Caeciliaparochie in Veldhoven-Dorp voor hun rekening hebben genomen. Ook vóór 1778 stond hier de R.K. pastorie die in 1766 door Postel werd aangekocht en die vóór die tijd waarschijnlijk al vele decennia door de witheren van Postel werd gehuurd. In ieder geval al in 1708 toen op 17 november de pastorie – evenals de pastorie van de dominee – in vlammen opging. Franse troepen legden in november 1708 een brandschatting op aan verscheidene Kempische dorpen, waaronder Veldhoven. Veldhoven, waarschijnlijk niet bij machte tot betalen, zag dertien woningen in vlammen opgaan, inclusief de twee pastorieën.

In 1826 nam het bisdom de zielzorg over en stelde Gerardus Verhoeven aan als pastoor. In 1899 werd begonnen met de bouw van een pastorie naast de kerk. De Oude Pastorie werd in 1901 gekocht door Frans Vissers. De familie Vissers verkocht de Oude Pastorie aan Vincent de Kort, die met veel zorg de oude stijl handhaafde.

Na het overlijden van Vincent in 2014 werd de pastorie in 2017 verkocht. De nieuwe eigenaar bleek geen boodschap de hebben aan de status van Rijksmonument, die aan dit pand verbonden is en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn. Het pand werd binnenin grotendeels vernield. Een strafproces moet nog volgen. De gemeente Veldhoven zet alle zeilen bij om nog te redden wat er te redden valt.