Header Veldhoven

Fotoboeken

FOTOBOEK NOTARISHUIS
In de loop van 2016 verschijnt het eerste fotoboek in de serie ‘Veldhoven-Dorp leeft’. Het onderwerp is het notarishuis op Dorpstraat 25, dat van 1798 tot 1909 bewoond werd door de notarisfamilie De Wit. In 1917 werd het gekocht door slager Louis Schats. Het huis kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot de 17e eeuw. Het boek bevat veel nog niet eerder gepubliceerde foto’s. Uiteraard foto’s van het pand zelf, maar ook van het interieur en de bewoners. Het boek is ‘on demand’ te bestellen via veldhovendorp@gmail.com. In de loop van het voorjaar zal de prijs bekend worden.