Header Veldhoven

Actualiteiten

HET VELDHOVEN-DORP VAN MEESTER RIJKEN

meester Rijken

Op 22 november 2017 verschijnt het boek 'Het Veldhoven-Dorp van meester Rijken’, samengesteld door de Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken. Het boek telt circa 130 bladzijden, is volledig full-colour en is rijk geïllustreerd. De prijs van het boek is € 18,50 maar kan bij inschrijving tot 15 oktober a.s. voor € 16,00 worden besteld.

U kunt het boek op twee manieren bestellen:

• U maakt € 16,00 per boek over naar rekeningnr. NL80 RBRB 0916 1772 70 t.n.v. de Stichting Veldhoven-Dorp-HB, o.v.v. uw naam en adres. In dat geval dient u het boek af te halen. U hoort nog van ons waar en wanneer dat kan gebeuren. Wilt u het per post ontvangen neem dan contact op met ons via veldhovendorp@gmail.com of via één van de onderstaande telefoonnummers.
• U bestelt het boek telefonisch via 040-2537686, 040-2535773 of 040-2053276 en betaalt het bij afhalen.

Meester Rijken is bij de oudere Veldhovenaren een begrip: de dorpsonderwijzer die een zwak had voor geschiedenis, archeologie en de natuur. Vijftig jaar lang, van 1880 tot 1930, heeft hij in Veldhoven voor de klas gestaan en heeft hij op allerlei manieren een belangrijke rol gespeeld in het Veldhovense dorpsleven.
In mei 1941 begon hij op 79-jarige leeftijd met het uitwerken van zijn aantekeningen over de geschiedenis van Veldhoven. Hij doopte zijn werk als “Beschrijving van Velhoven”. Zijn gezondheid liet hem echter in de steek waardoor hij zijn geschiedbeschrijving over Veldhoven-Dorp niet kon afmaken. Op 4 januari 1942 overleed hij.

75 Jaar na zijn overlijden is het hoog tijd om zijn onvoltooide werk af te maken. De Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken heeft die taak graag op zich genomen. De Stichting heeft het werk van meester Rijken zoveel mogelijk in tact gelaten. Enerzijds omdat het zeer lezenswaardig is, anderzijds om de grondlegger van de Veldhovense geschiedschrijving alle eer aan te doen die hem toekomt.